هنر اسلامی وشرق شناسان

معرفی کتاب:کتاب

هنر ومعماری اسلامی قاهره

نویسنده:ریچارد ایامونز

انتشارات گرانت,لندن,2006, 286صفحه.

نویسنده, ریچارد ایامونز, برای نخستین بار در1964م از مصر با انگیزه بازدید ازآثار دوارن فراعنه ,چون دیگر گردشگران غربی,دیدن کرده وبا آثار مصردوران اسلامی,به ویژه قاهره,آشنایی نداشته است؛ناشناس بودن دوران اسلامی مصر برای غربیان را نویسنده ناشی از تقابلات نظامی-دینی جهان اسلام با غرب(مسیحیت)می داند وبه تعبیر ادوارد سعید اساس باستانشناسی معاصر امریکا تلاش برای زدودن فرهنگ عربی مصر است .نخستین آشنایی او بامعماری اسلامی، دیدار از شهر خان الخلیل بوده است.این آشنایی نویسنده را به حوزه زیبایی از تاریخ هنر مصر کشاند.نویسنده درمقدمه باذکر شماربسیاری ازمنابع نوشته شده پیرامون معماری مصر,باستان ودوران اسلامی, به بررسی آنهاپرداخته وسپس به تفاوت های نوشتارخویش با آنها اشاره کرده است؛ از جمله:گردآوری آگاهی های به دست آمد پیرامون معماری مصر دوران اسلامی درکتابی به صورت فشرده وسهل برای خواننده وتکمیل کتاب استنلی لین پول که در 1886م نگاشته شد؛همچنین کتاب تاحدزیادی برمشاهدات شخصی وتجربه نویسنده,که سال ها به طراحی ونقاشی بناهای تاریخی درمصر)فراعنه واسلامی(مشغول بوده ,استوار است.نویسنده امیدوار است که این کتاب گام درجهت زدودن ناآگاهی های غربیان از هنر ومعماری مصر دوران اسلامی وهمراهی جهانی برای نگاه داشت آثار درخطرنابودی این سرزمین باشد.

 

کتاب شامل یک مقدمه و هفت فصل است ؛کتاب با نقشه ای از شهر امروزین قاهره آغاز ودر ادامه طی مقدمه ای به حضور اعراب درسرزمین مصرپرداخته شده است.فصول هفتگانه بعد از مقدمه عبارتند از: معماری اموی وطولونی(فسطاط والقطائع),معماری فاطمی,هنرهای تزیینی طولونی وفاطمی,معماری ایوبی,معماری ممالیک بحری,هنرهای تزیینی ایوبی و ممالیک ,معماری ممالیک برجی.

 

/ 1 نظر / 20 بازدید

سلام می می خوام از مقاله های ei3 استفاده کنم. به سایت بریل هم سر زدم اما نتونستم مقاله ای دریافت کنم. اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید