تازه های نشر

Oralité et écriture dans la Bible et le Coran (Orality and literacy in Bible and Koran)

Cassuto(Philippe) et Pierre Larcher (sous la direction de), Oralité et écriture dans la Bible et le Coran, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2014, 165 p., 15 € (proceedings of the Colloquium “Oralité et écriture”, Aix-en-Provence, IREMAM, , 3-4 June 2010)

زبان شفاهی و کتبی در کتاب مقدس و قرآن

فهرست مطالب:

فیلیپ کاسوت و پیر لارشه، "مقدمه"،ص 5-7.

می گوید و می نویسد، 9.

فیلیپ کاسوت، "کتاب مقدس: خواندن، نوشتن و نقاط دیگر،" ص11-39.

لوتز ادزار، "زبان شفاهی و کتبی: ṭə'å̄mīm به عنوان نمایندگی عروضی از ساختار مورفو-نحوی از کتاب مقدس عبری،"ص 41-51.

پیر لارشه، "قرآن می گوید و می نویسد،" 53-67.

زبان شفاهی و کتبی، 69.

آنه سیلوی بولیوو، "کلمه" و "قرائت": جنبه های فرهنگ لغت خود ارجاع از قرآن، "ص71-98.

کلود ژیلیو، "زبان شفاهی و نوشتن در پیدایش، انتقال و تثبیت قرآن،" ص 99-142.

در نوشته ای دیگر، ص 143.

جان ون ریث، "ایلیا  کیست؟ آیا پیامبر است؟ (یوحنا 1: 19-21).

جابجایی بینامتنی از پیامبرشناسی: از کتاب مقدس به قرآن، "145-162.

/ 2 نظر / 24 بازدید
نظری

سلام بطور اتفاقی در وبلاگ یکی از دوستان لینک وبلاگ شما را دیدم. امیدوارم هر جا هستید موفق باشید.

دیوانسالاری

سلام سید اولاد پیغمبر اوضاع احوال خوبه انشالله در پناه حق سلا مت باشید