همایش بین المللی قرآن و مستشرقان

باسلام

همایش بین المللی قرآن و مستشرقان در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه9و10اسفند1391در قم ،مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزارشد. مقالات علمی رسیده به این همایش درسه کمیسیون"تاریخ اندیشه های استشراق"،"مستشرقان و علوم قرآن" و"مستشرقان و معارف قرآن" دسته بندی وارائه شد. مقاله"مطالعات قرآنی درغرب سده بیستم؛رهیافت ها،روش ها وموضوع ها" از سوی بنده و جناب دکتر عباس احمدوند در کمیسون "تاریخ اندیشه های استشراق" به  ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر زمانی و معاونت حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین محمدی،پذیرفته شد.

/ 1 نظر / 21 بازدید
znu

تبریک............[گل]