اسلام پژوهان معاصر

باسلام

 

یکی از راه های آگاهی از مطالعات اسلامی در غرب و کیفیت آن، آشنایی پژوهشگرانی است که در این زمینه ها فعالیت می کنند. برخی از دوستان به درپی پژوهش های نوین و زمینه های نوپدید درمطالعات اسلامی درغرب بودند که گام به گام با معرفی برخی از پژوهشگران این عرصه درغرب (به ویژه مسلمانان) وارتباط دوستان با آنان امیداست که مرادشان حاصل آید.

 

خالد محمد ابوالفضل[1]

دکترخالدمحمدابوالفضل از برجستگان مطالعات اسلامی درزمینه فقه اسلامی وحقوق بشر درسطح جهان است؛ایشان مدرک کارشناس علوم سیاسی خود را از دانشگاه ییل(1986م)، دکتری حقوق ازدانشگاه پنسیلوانیا(1989م)، کارشناس ارشد ودکتری حقوق اسلامی از دانشگاه پرینستون(1999م) دریافت کردند. وی هم اکنون دردانشگاهUCLAایالات متحدامریکا به تدریس حقوق بشربین الملل، فقه اسلامی، قانون وتروریسم، نظام‌های حقوقی و...مشغول است. همچنین ایشان کرسی اسلام وتابعیت را دردانشگاه تیلبورگ[2] هلند دراختیار دارند. از دیگرفعالیت‌های ایشان درزمینه حقوقی می توان به همکاری با سازمان عفو بین الملل، نگارش بیش از14عنوان کتاب و50مقاله در زمینه اسلام وحقوق اسلامی، تدریس وسخنرانی درسراسر اروپا وامریکا درزمینه حقوق اسلامی برای بیست سال، نشرمقالاتی درنیویورک تایمز، واشینگتن‌پست، وال‌استریت‌جورنال، بستون‌ریویو و...، تاسیس مجله حقوق‌اسلامی وخاورمیانه[3]دردانشگاه UCLAامریکا،عضویت در ویراستاری مجلات الهیات سیاسی[4]، اخلاق دینی[5]، حقوق وجامعه اسلامی[6]، حقوق وفرهنگ اسلامی[7]، حوا:مجله زنان خاورمیانه وجهان اسلامی[8]و...اشاره کرد. آثارایشان به بسیاری اززبان های زنده دنیا چون عربی، فارسی، روسی، فرانسه، ژاپنی، هلند و...ترجمه شده است. خالدمحمد ابولفضل نگاهی اخلاقی به موضوعات اسلامی به ویژه درزمینه حقوق دارد وازاین‌رو منتقدی شدید ازجریان وهابیت است. ازایشان دردایرة المعارف قرآن سه مقاله باعنوان های،جبت[9]،شورش[10] وقصاص[11]به چاپ رسیده است که مناسبتی تام باحوزه مطالعاتی وتخصص ایشان دارد.


[1] : Khaled M. Abou El Fadl ; abouelfa@law.ucla.edu

[2] : University of Tilburg.

[3] : Journal of Islamic and Near Eastern Law.

[4] : Political Theology.

[5] : Journal of Religious Ethics

[6] : Journal of Islamic Law and Society.

[7] : Journal of Islamic Law and Culture.

[8] : Hawa: Journal of Women of Middle East and the Islamic World.

[9] : Jibt.

[10] : Rebellion.

[11] : Retaliation.

/ 2 نظر / 19 بازدید
علاقه مند به شرق شناسی

باسلام وخسته نباشید به نظر می رسد روش خوبی برای ارائه مطلب انتخاب کرده اید فقط اگر می توانید در زمینه های دیگر نیز به معرفی شخصیت ها بپردازید.ممنون

علاقه مند به شرق شناسی

باسلام وخسته نباشید به نظر می رسد روش خوبی برای ارائه مطلب انتخاب کرده اید فقط اگر می توانید در زمینه های دیگر نیز به معرفی شخصیت ها بپردازید.ممنون