مرکز مطالعات خاورمیانه واسلامی دانشگاه برگن (Bergen)

مرکز مطالعات خاورمیانه واسلامی  دانشگاه برگن (Bergen)نروژ درسال 1988  برای هماهنگی میان پژوهشگران شرق شناس دانشگاهتاسیس شد..مرکز بیشتر فعالیت های خویش را به شناخت محیط شرق میانه معطوف داشته است؛ این مرکز بابرگزاری سخنرانی هایی درباره شرق, که توسط دانشجویان دکتری برگزاری می شود ,دعوتاز اساتید مهمان و پژوهشگران برای تدریس درسه مقطع کارشناسی,کارشناسی ارشد ودکتری در حوزه شرق شناسی,سمینار های پژوهشی به فعالیت های خود در این حوزه ادامه می دهد.کتابخانه مرکز مطالعات خاورمیانه واسلامی  دانشگاه برگن مجموعه های ارزشمندی در زمینه مطالعات اسلامی و شرق میانه دارد که یکی از آنها با 2000عنوان کتاب  مجموعه ای اهدایی از تاجر سودانی "محمد صالح"در سال 2006 است.بخش تحقیقات این مرکز نیز پروژه های تحقیقاتی به صورت گروهی,منطقه ای ومتمرکز  برگزاری می کند که  در گسترش آگاهی غرب از شرق ,به ویژه اسلام, مناسب است.

نشانی پایگاه اینترنتی این دانشگاه برگن و مرکز مطالعات خاورمیانه واسلامی   دربخش پیوندها موجود است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
اندیشمند

سلام کارتون خیلی خوب تخصصی هست.همینطوری ادامه بدین.موفق باشید