اولگ گرابار

                                                                 

 

اولگ گرابار،تاریخ نگار و باستان شناس در حوزه هنر ومعماری اسلامی،استاد ممتاز دانشکده مطالعات تاریخی موسسه مطالعات  آقاخان و دانشگاه هاروارد ،٨ژانویه ٢٠١١در سن ٨٢سالگی درگذشت؛گرابار فرزند آندره گرابار،بیزانس شناس ،معروف بود و تحصیلات خویش را در دانشگاه پرینستن به سال١٩۵۵م  درزمینه هنرومعماری اسلامیبه پایان رساند. وی پس از آن تا سال ١٩۶٩م در دانشگاه میشیگان به تدریس پرداخت وبا درجه استاد تمام به دانشگاه هاروارد راه یافت.ایشان  بیش از ۵٠ ١٩کتاب ومقاله نگاشته برخی از آنها عبارتند از:

شهری در صحرا:

City in the Desert with Renata Holod, James Knustad, and William Trousdale, Harvard UniversityPress,(1978).

تصاویر حماسی و تاریخ معاصر : تصاویر مربوط به شاهنامه بزرگ مغول (1982)

Epic Images and Contemporary History: The Illustrations of the Great Mongol Shahnama (1982(

اواخردورانباستان:راهنمایمربوطبهبعدازجهان کلاسیک :

Late Antiquity: A Guide to the Post-Classical World, with Glen Bowersock and Peter Brown, Harvard University Press, (1999(

هنر ومعماری اسلام از 650-1250م:

The Art and Architecture of Islam 650-1250 (with Richard Ettinghausen and Marilyn Jenkins-Madina, 2001).

قبة الصخره:

The Dome of the Rock, Harvard University Press, (2006)

 

/ 0 نظر / 56 بازدید