اسلام پژوهان معاصر2

ابراهیم محمد ابوربی[1]

دکترابراهیم محمدابوربی کارشناس ادبیات انگلیسی از دانشگاه بیرزیت(1980م)[2]،درکرانه باختری فلسطین،کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه سینسیناتی(1982م)[3] وکارشناس ارشد مطالعات دین (1983م)ودکتری مطالعات اسلامی(1987م)از دانشگاه تمپل[4] درفیلادلفیا است. ایشان عضودانشگاه آمریکایی دین ، موسسه خاورمیانه، انجمن فارغ التحصیلان عرب امریکایی، استادمطالعات اسلامی‌دانشگاه ویرجینیا، دربخش مطالعات‌فلسفی ودینی، پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه تگزاس، همکار راهنما درمرکزمطالعات اسلام وروابط مسلمانان ومسیحیان مکدونالد، ویراستارمشاور مجله جهان مسلمان[5]،هستند که بیش از7عنوان کتاب و37مقاله درزمینه های گوناگون دین، اندیشه‌های اسلامی معاصر درباره دین،جامعه وعرفان، ارتباط اسلام ودیگرادیان، بررسی های ایمانی ونقات مشترک مسلمانان ومسیحیان، دین وروانشناسی، دین وروش تاریخی و... نگاشته اند.همچنین ایشان  به زبان‌های عربی، عبری، انگلیسی، فرانسه واندکی ترکی مسلط هستند. ابراهیم محمد ابوربی با سفربه خاوردور ومیانه به سخنرانی وتدریس در موضوعاتی چون تاریخ اسلامی، گفتگو جهانی متفاوت، دین وتجدد:اسلام ومسیحیت، ادیان تطبیقی، فرهنگ وجامعه شناسی خاورمیانه وشمال افریقا، دین وفرهنگ و... پرداخته‌اند.همچنین از ایشان  مجموعه شعری باعنوان"سفربه ناشناخته"[6]به چاپ رسید است. ابراهیم محمد ابوربّی تنها درنگارش مقاله "عزرا(عزیر)"[7] با دایرة المعارف قرآن همکاری داشته‌است.


[1] : Ibrahim M. Abu-Rabi; aburabi@hartsem.edu

[2] : Birzeit University.

[3] : The University of Cincinnati.

[4] : Temple University.

[5] : The Muslim World.

[6] : "Journey into the Unknown." The National Library of Poetry, 1998.

[7] : Ezra.

/ 1 نظر / 26 بازدید
دیوانسالاری

سلام چطوری پسر؟ کم پهنایی!!!! پایان نامه به کجا رسید؟