اندیشه اسلامی معاصر

از موضوعات برجسته درمطالعات شرق شناسانه که باتخصص گرایی جلوه ای نوین یافته واندیشمندان بسیاری را به خود خوانده است، بررسی تاریخ اندیشه  به ویژه بارویکرد عصری است؛موضوعی که مجالی فراخ برای گفتگو پیرامون شکلگیری یک اندیشه،تاریخ تحولات آن،کارکردهای سیاسی اجتماعی و  اوضاع کنونی آن فراهم آورده است.نگاه به اندیشه اسلامی معاصر اگرچه همچنان دربند تاریخی‌نگری ومتکی بر دست آوردهای شرقشناسانه است ولی حضور مسلمانان دانش آموخته غرب یا آشنا با رویکردها وروش های نوین پژوهشی، آن را به سوی تعدیل پیش می برد.

یکی از انتشارات فعال در بررسی این زمینه ازاندیشه وتاریخ انشارات blakwellاست که با نشر مجموعه هایی، تلاش کرده است تا آخرین تحقیقات علمی پیرامون ادیان جهان را در اختیار علاقمندان ودانشجویان قرار دهد.درگردآوری این مجموعه که با رویکردی خلاق و پیشرونده صورت گرفته است، از بهترین ومختصصترین اساتید هرزمینه استفاده شده تا خوانندگان عمومی نیز بتوانند با این موضوعات ارتباط برقرارکنند.

درمقدمه ای که ابراهیم ابوربی،ویراستاراین مجموعه، نوشته است تلاش شده به طورگذراموضوعاتی چون:سده نوزدهم پیش زنمینه اندیشه اسلامی معاصر،سلفیگری دراندیشه نوین ومعاصراسلامی،لیبرالیسم،ملیگرای ومارکسیسم درجهان اسلام،مدرنیزم واحیای دینی واسلام ومدرنیته طرح وارتباط آنها با مقالات این مجموعه
روشن شود.

ازمیان 36مقاله پیرامون اندیشه اسلامی معاصر،سه مقاله سهم اندیشه دینی درایران آنه هم با موضوعاتی چون تکثرگرایی دینی،سیاست فرهنگی وزنان،شده است؛هرچندکه مقالات دیگر این مجموعه به گونه ای با موضوعات .معضلات فرهنگی_دینی برخی جوامع خاص پیوند دارد.

مقالات پیرامون ایران واندیشه اسلامی معاصر درآن عبارتند از

1: صراطالمستقیم،یکی یا بسیار؟تکثرگرایی دینی درمیان مسلمانان اندیشه ورز ایران، اشک دهلین.

2: فرهنگ بدگمانی: تحلیلی جامعه شناسانه از سیاست فرهنگی ایرانی،مهرداد مشایخی.

3: "فمنیسم اسلامی"مذاکره پدرسالاری و مدرنیته در ایران،نیره توحیدی.

باتوجه به بهره گیری از اساتید برجسته درهر زمینه این مجموعه درآغاز شرحی کوتاه درباره نویسندگان ارائه داده است که علاقمندان می توانندبه پیگیری دیدگاه ها ومقالات این اساتید نیز بپردازند.

اندیشه اسلامی معاصر

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
غریبه

سلام. این کتاب قابل دانلود هست. لینکی ازش ندارید؟

خانمِ دودی

سلام علیکم از مطلبتون استفاده کردم واقعا دست مریزاد خدا قوت بار اولیه که بهتون سر میزنم اما مطمئنم آخرین بار نیست انشاالله عاقبتتون به خیر باشه تمنای دعای فرج دارم و یا علی