علی آسانی Ali S.A. Asani

علی آسانی[1]

استادمطالعات فرهنگ‌ها ودین اسلامی وهندومسلمان ودانشیارراهنمای برنامه مطالعاتی اسلامی شاهزاده الولیدبن طلال دردانشگاه هاروارد،دکتری ازدانشکده تمدن‌هاوزبان‌های شرق نزدیم دانشگاه هاروارد(1984م)، عضوممتاز کمیته مطالعه دین ودانشکده زبان‌ها وتمدن‌های خاورنزدیک دانشگاه هارواد،خدمت دردانشکده‌های مطالعات هندی وزبان سانسکریت ومطالعات آفریقایی وآفریقایی آمریکای،تدریس درهاروارداز1983م در زبان های گوناگون چون اردو،هندی،سندی،گجراتی وسواحیلی،جنبه های گوناگون سنت اسلامی،.راهنمایی برنامه های دکتری درمطالعات هندومسلمان درهاروارد،بررسی سنن شیعی وصوفی درجنوب آسیا،زندگی عامه مسلمانان واقلیت های مسلمان درغرب؛ نگارش کتاب‌هایی چون:بوجه نیرانجان:شعر عرفانی اسماعیلیه؛مجموعه هاروارد ازادبیات اسماعیلی درادبیاتهای هندی:فهرست توصیفی ومکشوفات کمکی؛ بزرگداشت محمد:تصاویرپیامبردرشاعری عامیانه مسلمان؛ الامة:کتابی مرجع برای برنامه گسترش هویت برای جوانان مسلمان آمریکای شمالی؛ وجد وروشنگری:ادبیات عامیانه اسماعیلیه جنوب آسیا؛ فهم اسلام وجوامع مسلمان امروزین؛ برای عشق به خداوپیامبرش:دین،ادبیات وهنرهادرفرهنگ‌های مسلمانان؛ مقدمه ای برعرفان اسلامی:سنت صوفی؛ اسلام درجنوب آسیا:دین،فرهنگ وهویت درجوامع مسلمان جنوب آسیا؛ آواهای مسلمانان درادبیات امروزین جهان؛ همکاری با دایرة المعارف های دین،دنیای جدیداسلامی آکسفورد،فرهنگ عامیانه جنوب آسیا،سالنامه مسلمان،دایرة المعارف اسلام درایالات متحده و نگارش مقالات"علی بن ابی طالب"[2]،اهل البیت(خاندان پیامبر)"[3]،"ادبیات جنوب آسیا وقرآن"[4]،در دایرةالمعارف قرآن.


[1] : Ali S.A. Asani ;aliasani@fas.harvard.edu

[2] : Alī b. Abī _ālib.

[3] : Family of the Prophet.

[4] : South Asian Literatures and the Quran.

/ 5 نظر / 43 بازدید
ادب

سلام اکثر وبلاگ ها با قطعه های ادبی وشعر مزین شده، فکر کنم علاقه ای به شعر وادب ندارید که تووبلاگتون نمی زارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام منظور بنده نیز یک پیشنهاد برای وبلاگ شما بود چون شعروادب خیلی زیباست مخصوصا اگر با مضامین عرفانی همراه باشد.

ادب

باسلام بابا تخصص خوشمان آمد! پیروز باشید

علاقه مند به شرق شناسی

سلام این شخص ایمیل نداشتند؟بعد یک سوال دیگه اینکه دانشگاه فردوسی مشهد دکترای تاریخ تمدن دارد یا نه؟

علاقه مند به شرق شناسی

سلام خسته نباشید. چرا مطالب وبلاگتونو زود زود عوض نمی کنید فکر کنم سرتان شلوغ است!