محمدآرکون Mohammed Arkoun

محمدآرکون[1]

متفکرالجزائری فرانسوی، که مطالعه فلسفه رااز الجزائرآغاز و تخصص خود رااز فرانسه دردانشگاه سوربون(1968م)دریافت کرد؛ایشان مدرس دانشگاه سوربون، مدرس مهمان درمراکز علمی،چون موسسه اسلامی‌لندن، ودیگردانشگاه‌ها(1961-1991م)،راهنمای علمی مجله عربیکا[2](از1980م)، همکار راهنما در کمیته داوری معماری آقاخان(از1989-1998م)، عضویت در کمیته بین المللی اخلاقیات، فلسفه زندگی وسلامت(1990-1998م)و...بوده است. آنچه محمدآرکون دربیش از40سال پژوهش به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسه وهلندی به نگارش درآورده است ذیل عنوان"نقدخرداسلامی"قابل طرح است. ازایشان بیش از30عنوان کتاب چون"بی خردی دراندیشه  اسلام معاصر"[3]،"القضایافی نقدفکرالدینی"[4]،"اسلام:اخلاق وسیاست"[5]،"اسلام ودموکراسی"،[6]و11مقاله درزمینه اسلام‌شناسی واندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.محمدآرکون سه عنوان مقاله "فعالیت های انتقادی معاصروقرآن"[7]،"اسلام"[8] و"خشونت"[9]را برای دایرةالمعارف قرآن نگاشته است.


[1] : Mohammed Arkoun.

[2] : ARABICA (Brill, Leiden).

[3] : The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London 2002.

[4] : Qadâyâ fî Naqd al-Fikr al-dînî, Dâr al-Talî‘a, Beyrouth 1998.

[5] : L'islam, morale et politique, UNESCO-Desclée 1986.

[6] : Islam & De Democratie; Een ontmoeting, en collaboration
avec Frits Bolkestein, Uitgeverij Contact, Amsterdam 1994.

[7] : Contemporary Critical Practices and the Qur_ān.

[8] : Islam.

[9] : Violence.

/ 1 نظر / 17 بازدید
احمد

سلام خسته نباشید ببخشید پایان نامه من در مورد شیه پس از کربلا تا پایان حکومت اموی است خواستم چند کتاب و مقاله که مستشرقین در این مورد کار کردند رو به من معرفی کنید خوشحال میشم از کمکتون